TipMookenMiddelaar TipMookenMiddelaar TipMookenMiddelaar

Uw mening over Mook en Middelaar Aanmelden

11-06-2019

Afval

Publieke raadpleging onder de inwoners van Mook en Middelaar over afval

Horst, 18 juni 2019

Respondenten TipMookenMiddelaar scheiden veel afval
Middels een paar korte vragen werd het onderwerp afval onlangs aangesneden in een vragenlijst van TipMookenMiddelaar. Een groot deel van de respondenten geeft aan afval te scheiden. Alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek antwoordde glas, papier en karton te scheiden. Naast de benoemde soorten afval noemde 23% van de respondenten ook andere soorten afval die men scheidt.

Respondenten TipMookenMiddelaar positief over afvalsysteem
Acht op de tien deelnemers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het afvalsysteem in Mook en Middelaar. Aan de 11% van de respondenten die aangeeft (zeer) ontevreden te zijn over het afvalsysteem, is om een toelichting gevraagd.

TipMookenMiddelaar
94 respondenten uit de gemeente Mook en Middelaar deden mee aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief. Benieuwd naar de gegeven toelichtingen in dit onderzoek? Lees hier de volledige rapportage.

Alle onderzoeken van TipMookenMiddelaar zijn te lezen op www.tipmookenmiddelaar.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over het volgende onderzoek van TipMookenMiddelaar? Meld u dan hier aan voor TipMookenMiddelaar.


Download resultaten