TIP Mook en Middelaar TIP Mook en Middelaar TIP Mook en Middelaar

Uw mening over Mook en Middelaar Aanmelden

Marktonderzoek

Weten wat Mook en Middelaar nu écht vindt?

Weten waarom mensen de ene winkelstraat in Mook en Middelaar wel bezoeken en de andere niet? Meten of die plannen voor een bioscoop of nieuwe horecagelegenheid echt levensvatbaar zijn? Of onderzoeken op welke promotieacties de inwoners van onze gemeente nu wel zitten te wachten en op welke niet? Dat kan makkelijk én voordelig met het inwonerspanel van TipMookenMiddelaar.nl

Ondernemers, organisaties, verenigingen en gemeenten kunnen nu eenvoudig hun eigen markt-vraagstukken voorleggen aan de inwoners van Mook en Middelaar. De honderden reacties van ons panel vormen concrete aanknopingspunten om beleid te toetsen, te verscherpen en te versterken.

Periodiek voert TipMookenMiddelaar.nl onderzoeken uit in Mook en Middelaar, variërend van korte opinieonderzoeken over actuele onderwerpen tot uitgebreide raadplegingen. Voor het verzamelen van de benodigde onderzoeksgegevens maakt TipMookenMiddelaar.nl gebruikt van het eigen inwonerspanel met meer dan 100 deelnemers, dat sinds 2018 actief is.

Slimme ondernemers gingen u al voor. Zij stelden bijvoorbeeld vragen over

  • groeimogelijkheden voor het centrum;
  • de marktpotentie van een winkel;
  • de aantrekkelijkheid van een nieuw product;
  • het koopgedrag en de wensen van consumenten;
  • de aantrekkelijkheid van het huidig winkelaanbod in Mook en Middelaar.

Elke inwoner uit Mook en Middelaar en iedereen die werkt in de gemeente kan zich inschrijven voor TipMookenMiddelaar.nl. Dat kan anoniem: we vragen alleen acht demografische kenmerken waar de representativiteit mee getoetst wordt. De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden gewogen en zijn dus representatief voor de hele gemeente.

TipMookenMiddelaar.nl is initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek en hanteert bij al haar onderzoeken de gedragscode van Onderzoek en Statistiek (van de MarktOnderzoeksAssociatie MOA).

Meer weten? Neem direct contact op via enquete@toponderzoek.com of via 085 486 01 50.