TipMookenMiddelaar TipMookenMiddelaar TipMookenMiddelaar

Uw mening over Mook en Middelaar Aanmelden

16-01-2020

Betrokkenheid met de gemeente Mook en Middelaar en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Mook en Middelaar

Mate van participatie in de gemeente Mook en Middelaar bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Mook en Middelaar scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten